ಪ್ರಯೋಗ್ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ -2021

ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಪ್ರಯೋಗ್ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ .... ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಿಂದ- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರ ವರೆಗೆ

ಈ ಬಾರಿ ...ಕನ್ನಡದ ವಿಜಯದಶಮಿ..... ನಾಡದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ , ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ....ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ Crowd Funded OTT....Only ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ

ಕನ್ನಡದ ಕಲಾವಿದರ ನೆರವಿಗಾಗಿ.... ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ

First ever crowd funded OTT platform with blessings of our land goddess... and support of Art Patrons.....we present Only ಕನ್ನಡ OTT exclusively for Performing Arts.

Subscribe through our website and get early bird offer and support us

O.K- Only ಕನ್ನಡ OTT an initiative by Prayog Studio Exclusively for Kannada and its regional languages performing arts.

Only Kannada objective is to support our regional artists and technicians who have embraced art as a full-time profession and our art forms and spread the patriotism about Kannada and its Culture globally with unrivaled contents through our digital OTT platform.

We believe artists are very important as they are true flag bearers of Kannada Culture.

In Every part of our state artists and its related technicians are out of work , Only Kannada want to provide them platform to earn their livelihood.

Karnataka State in India has a distinct art and culture informed by a long history of diverse linguistic and religious ethnicity.

For the past 4 years, our Studio - Prayog, has encouraged more than 3000+ performing artists through 750+ shows and more than 45000 art patrons . Giving these artists a platform to showcase various art forms and earn their livelihood.

But for the past 1 year due to the Pandemic , Prayog like many other theatres , is facing the challenge of bringing artists closer to the audience.Due to which performing artists of various art forms such as Music,Dance, theatre Play, Yakshagana,Hari katha etc are going through a difficult time especially the regional artists and technicians who have embraced art as a full-time profession

Though many kind hearted citizens and art patrons of the country have helped artists with free food and medicine.There are many of regional artists , struggling alone and in silence.

It is for these artists and for anyone who is looking for a platform to showcase their passion for art, We have created a new platform that can take them beyond the physical and regional boundaries especially now but also for years to come .

Our digital platform OK - Only Kannada , will include regional dilects such as Tulu, Konkani, Kodava, Byari .

This is our attempt to help the regional artists through a platform that can reach millions accross the globe.